תחומי פעילות המשרד

 

משרדינו מתמחה במתן שירותי שמאות מקרקעין בתחומים הבאים:

 

 • הערכות שווי לכלל נכסי המקרקעין.

 • שומות לבטוחה לפי תקן 19.

 • חוות דעת לפי תקן 17.1 לתשקיפים בורסאיים לרבות דיווחים של חברות ציבוריות לפי תקן IFRS.

 • חוות דעת נגדיות אל מול שומות רמ''י, היטלי השבחה ומס שבח.

 • חוות דעת לבתי משפט ובוררות.

 • אומדן דמי שכירות ראויים.

 • חוות דעת בנושאי מיסוי להיטלי השבחה ומס שבח מקרקעין.

 • פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

 • חוות דעת/טבלאות איחוד וחלוקה.

 • ייעוץ בנושאים שונים כגון: חלוקת זכויות, ניהול נכסים, כדאיות כלכלית וכיו''ב.

 • ליווי תכניות בניין עיר.

 • ייעוץ ובדיקת חיובי אגרות והחזרי פיקדונות מול רשויות/ועדות מקומיות.

03-5757750​

עדי נאור - שמאות וניהול מקרקעין